Styrelse


Rainbows styrelsearbete leds av ordförande Staffan Bardach. Övriga ledamöter och suppleanter kommer från Rainbows medlemsorganisationer.

Följande styrelse valdes av årsmötet 2016

Ordförande:

Staffan Bardach, Prima Gruppen

Ledamöter:

Bo Lundberg, Prima Gruppen
Elena Nordström, Prima Gruppen
Caroline Eriksson, Rainbow
Tomas Berg, Rainbow

Revisorer:

Maria Johansson, Grant Thornton
Alec Carlberg, Verksamhetsrevisor