Stadgar & Verksamhetsplan


Stadgar antagna vid årsmöte och verksamhetsplan för 2012.

STADGAR & VERKSAMHETSPLAN FÖR RAINBOW SWEDEN
Stadgar är beteckningen på de interna regler som gäller för föreningen.
Stadgarna har framför allt betydelse för det praktiska arbetet i föreningen och för att ge föreningen karaktär och motivera dess existens och verksamhet.
Här nedan finns våra antagna dokument om vilka vi är, vad vi vill, hur vi ska arbeta och vad vi ska göra.
Alltså i föreningsord uttryckt i stadgar, verksamhetspolicy och verksamhetsplan.