Rainbows årsmöte


Rapport från Rainbows årsmöte 2011

Rainbows årsmöte 2011 hölls den 28 april på medlemsorganisationen Nobba Brass och Nubbes lokaler på söder i Stockholm. Årsmötet behandlade sedvanliga årsmöteshandlingar, som verksamhetsberättelse för 2010, verksamhetsplan för 2011 samt de ekonomiska handlingar som tillhör ett årsmöte. Den avgående styrelsen för Rainbow fick ansvarsfrihet och beslutet var enhälligt.

Två nya föreningar välkomnades in i Rainbow familjen, nämligen X- Cons dessutom adjungerades Svenska Brukarföreningen, SBF till Rainbow. De båda organisationerna är mycket välkomna och kommer ytterligare legitimera Rainbow som den svenska bruksrörelsens röst och paraplyorganisation.

Beroendeläkaren Johan Kakko höll ett uppskattad och informativ föreläsning kring arbetet med att effektivisera och humanisera vården för de som går i så kallad läkemedelsassisterad behandling för ett opiatberoende.

Då entreprenören och företagaren Mats Arnhög, som tidigare nämnts till Rainbow har skänkt sig ägardel i gatutidningen Situation Stockholm så riktade årsmötets ombud ett stort tack till Mats för den vikiga och generösa gåvan. För mer information om Rainbows arbetet under 2010 se verksamhetsberättelsen och framtidens utmaningar under 2011 finns i verksamhetsplanen.Aktuellt

Ledarskap i arbetsintegrerande sociala företag

Quo Vadis Konferensen 2015, efterdyningar

Rainbow Sweden´s träningsboende har flyttat

Ny hemsida på gång!

Maktmissbruk i socialaföretag

Nej till att landstingen tar över beroende- och missbrukarvården.

Alec Carlbergs artikel tvångsmedel

Remissvar från Rainbow 2012-03-27

Rainbow Sweden har flyttat

Läs Rainbow Swedens diskussionsunderlag om tvångsvård (LVM/LPT)

Följ DN Debatt i missbruksfrågan

Remissvar på Missbruksutredningen SOU 2011-35

Kritisk granskning av Missbruksutredningen i Senaste numret av Socionomen från Rainbow

Ny aktuell bok

Rainbows årsmöte

Rainbows ordförande kritiserar Missbruksutredningens tvångsförslag

Rainbow ny delägare i Situation Sthlm

Sociala företag behöver ej HVB tillstånd, besked från Socialstyrelsen.

Kort information om Hepatit C

Socialt företagande – en välfärdsförnyare?

Internet mot hemlöshet

Convictus konferens – Sprututbyte och andra hälsoinsatser

Rainbow utökar samarbetet med Socialhögskolan i Lund med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Förslag på ny utbildning från Rainbow till Missbruksutredning (SoU 2008:04)

Missbruksutredningen diskussionspromemoria

SOU 2007:2 ”Från Socialbidrag till Arbete”

Promemorian ”Utökad möjlighet till drogkontroll i häkte”

De nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna (2004)

SOU 2004:3, “Tvång och förändring”

Ds 2004:6 Sprutbytesverksamhet för injektionsmissbrukare

Läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende

Förslag för den framtida sprututbytesverksamheten