Rainbow utökar samarbetet med Socialhögskolan i Lund med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL


Utökat samarbete mellan Rainbow och Socialhögskolan i Lund.

Under ett antal terminer med start 2005 har en speciell kurs utvecklats. Kursen Social Mobilisering pågår under fem veckor då också studenter från Brukarorganisationer deltagit i undervisningen. Kusen i dess specifika utformning har legat nere under de senaste två terminerna. Kursen Social mobilisering har väckt uppmärksamhet och varit uppskattad av både brukar- och socionomstudenter och kommer att återupptas vårterminen 2011.  Sveriges Kommuner och Landsting, SKL har skrivit ett avtal med Rainbow som sträcker sig över tre terminer för att på så sätt se till att kursen permanentas. Kursinnehållet handlar om erfarenhetsutbyte mellan de båda studentgrupperna, teoridelar varvas med olika projektuppgifter.  Brukarstudenter som går kursen och blir godkända får tillgodoräkna sig 7,5 universitetspoäng.  Kursen är utvärderad, se: ”vi och dom” – Om att ifrågasätta en gränssättning, Börjesson B m.fl.  (2009) Ersta Sköndahl Högskola Arbetsrapportserie.

Kursen Social Mobilisering kommer också att presenteras på ett seminarium på SKLs konferens ”Från Kunskap till Praktik” den 17-18 november-10Relaterade filer

Aktuellt

Ledarskap i arbetsintegrerande sociala företag

Quo Vadis Konferensen 2015, efterdyningar

Rainbow Sweden´s träningsboende har flyttat

Ny hemsida på gång!

Maktmissbruk i socialaföretag

Nej till att landstingen tar över beroende- och missbrukarvården.

Alec Carlbergs artikel tvångsmedel

Remissvar från Rainbow 2012-03-27

Rainbow Sweden har flyttat

Läs Rainbow Swedens diskussionsunderlag om tvångsvård (LVM/LPT)

Följ DN Debatt i missbruksfrågan

Remissvar på Missbruksutredningen SOU 2011-35

Kritisk granskning av Missbruksutredningen i Senaste numret av Socionomen från Rainbow

Ny aktuell bok

Rainbows årsmöte

Rainbows ordförande kritiserar Missbruksutredningens tvångsförslag

Rainbow ny delägare i Situation Sthlm

Sociala företag behöver ej HVB tillstånd, besked från Socialstyrelsen.

Kort information om Hepatit C

Socialt företagande – en välfärdsförnyare?

Internet mot hemlöshet

Convictus konferens – Sprututbyte och andra hälsoinsatser

Rainbow utökar samarbetet med Socialhögskolan i Lund med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Förslag på ny utbildning från Rainbow till Missbruksutredning (SoU 2008:04)

Missbruksutredningen diskussionspromemoria

SOU 2007:2 ”Från Socialbidrag till Arbete”

Promemorian ”Utökad möjlighet till drogkontroll i häkte”

De nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna (2004)

SOU 2004:3, “Tvång och förändring”

Ds 2004:6 Sprutbytesverksamhet för injektionsmissbrukare

Läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende

Förslag för den framtida sprututbytesverksamheten