Rainbow Quality System (RQS)


Rainbow använder kvalitetssäkringssystemet RQS, utvecklat inom Rainbow Sweden.

RQS är ett kvalitetssäkringssystem för brukarstyrda organisationer som bedriver rehabilitering för missbrukare. RQS har utvecklats inom Rainbow Sweden i samarbete med Arne Kristiansen (Socialhögskolan i Lund). Utvecklingen av RQS finansierades med medel från regeringens narkotikasamordnare (Mobilisering mot narkotika).

Ett viktigt syfte med RQS är att det ska vara ett stöd i rehabiliteringsarbetet genom att fokusera frågor som är viktiga för att förstå rehabiliteringsprocessen. RQS består av kollegiegranskning och dokumentation.

Kollegiegranskningen utgår från de riktlinjer, som enligt Rainbow Sweden, utgör kvalitetskriterier på brukarstyrd rehabilitering. Kollegiegranskningen innebär att varje rehabiliteringsverksamhet inom Rainbow Sweden besöks och granskas ungefär en gång om året av representanter från de andra rehabiliteringsverksamheterna inom Rainbow Sweden.

Dokumentationen inom RQS sker kontinuerligt i de olika verksamheterna. Till grund för dokumentationen finns ett antal frågeformulär. Dessa finns samlade i RQS-manualen, som innehåller anvisningar för hur RQS ska användas.

Samtliga organisationer inom Rainbow som arbetar med rehabilitering använder sig av RQS.