Rainbow ny delägare i Situation Sthlm


Mats Arnhög och MGA Holding AB donerade 7 april sitt aktieinnehav i Situation Sthlm AB till klientrörelsens paraplyorganisation Rainbow Sweden.

sitsthlm165

Efter åtta år lämnar nu Mats Arnhög sitt ägande och sin styrelsepost i det han beskriver som ”ett organisatoriskt och ekonomiskt starkt Situation Sthlm”.
Aktiedonationen till Rainbow Sweden kommenterar han så här:
- Det är uppenbart att människor i utanförskap behöver starka kollektiva röster som kan föra fram deras åsikter och uppfattningar. Både Situation Sthlm och Rainbow Sweden är sådana röster som tillsammans nu blir ännu starkare och kan ryta högre.
Alec Carlberg, ordförande i Rainbow Sweden, ser det som ”kul och utmanande för Rainbow att få bli delägare i Situation Sthlm”.
- Det är en journalistiskt bra och socialt viktig tidning. Samtidigt vill vi från Rainbows sida tacka MGA Holding och Mats Arnhög för hans generösa gåva till klientrörelsen.
Situation Sthlm AB ägs i lika delar av Rainbow Sweden, Ideella föreningen Situation Sthlm och chefredaktör Ulf Stolt.

Av Ulf Stolt
Länk till tidningens hemsida

Aktuellt

Ledarskap i arbetsintegrerande sociala företag

Quo Vadis Konferensen 2015, efterdyningar

Rainbow Sweden´s träningsboende har flyttat

Ny hemsida på gång!

Maktmissbruk i socialaföretag

Nej till att landstingen tar över beroende- och missbrukarvården.

Alec Carlbergs artikel tvångsmedel

Remissvar från Rainbow 2012-03-27

Rainbow Sweden har flyttat

Läs Rainbow Swedens diskussionsunderlag om tvångsvård (LVM/LPT)

Följ DN Debatt i missbruksfrågan

Remissvar på Missbruksutredningen SOU 2011-35

Kritisk granskning av Missbruksutredningen i Senaste numret av Socionomen från Rainbow

Ny aktuell bok

Rainbows årsmöte

Rainbows ordförande kritiserar Missbruksutredningens tvångsförslag

Rainbow ny delägare i Situation Sthlm

Sociala företag behöver ej HVB tillstånd, besked från Socialstyrelsen.

Kort information om Hepatit C

Socialt företagande – en välfärdsförnyare?

Internet mot hemlöshet

Convictus konferens – Sprututbyte och andra hälsoinsatser

Rainbow utökar samarbetet med Socialhögskolan i Lund med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Förslag på ny utbildning från Rainbow till Missbruksutredning (SoU 2008:04)

Missbruksutredningen diskussionspromemoria

SOU 2007:2 ”Från Socialbidrag till Arbete”

Promemorian ”Utökad möjlighet till drogkontroll i häkte”

De nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna (2004)

SOU 2004:3, “Tvång och förändring”

Ds 2004:6 Sprutbytesverksamhet för injektionsmissbrukare

Läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende

Förslag för den framtida sprututbytesverksamheten