Quo Vadis Konferensen 2015, efterdyningar


”Narkotikapolitiken och missbrukets vardag” 15 – 16 oktober i Stockholm.

Hej Quo Vadis deltagare

Quo Vadis konferensen ”Narkotikapolitiken och missbrukets vardag” genomfördes den 15 – 16 oktober i Stockholm. Sammanfattningsvis får konferensen betraktas som en framgång. Ett tecken på detta är svaren på de utvärderingsformulär som många lämnade in vid konferensen avslutning. I stort sett bara positiva reaktioner, vilket visade sig genom att konferensen fick snittbetyget 4 av 5 möjliga poäng. Vissa logistiska brister mellan konferensen olika salar framkom också i utvärdering. Men som sagt allra mest positiva reaktioner.

SVT Forum filmade hela konferensen och olika avsnitt av konferensen visas under de kommande veckorna. Visningarna i TV påbörjades redan onsdagen den 20 oktober.
Du kan se alla avsnitt på http://www.svt.se/nyheter/svtforum/narkotikapolitiken-och-missbrukets-vardag samt på www.quovadiskonferens.se/dokumentation.html

De föreläsare som hade Power Points/PDF presentationer finner ni här, bifogat på vår hemsida samt på www.quovadiskonferens.se/dokumentation.html

Återigen ett stort tack till alla er som på olika sett gjort konferensen till den framgång som den faktisk blev.

 

Vänliga hälsningar

Alec Carlberg, Rainbow

 

Folkhälsomyndigheten- Anders Tegnell

Socialstyrelsen - Charlotta Rehnman Wigstad

Kriminologisk perspektiv på tvång i missbruksvården- Jerzy Sarnecki

Verdandi Brukarkraft- Gunvi Haggren

Region Skåne, andre vice ordförande I hälso- och sjukvårdsnämnden- Gilbert Tribo (FP) 

Power Us- Cecilia Heule & Valborg Landberg, Lund University

Malmö Högskola- Lisa Andersson, Björn Johnson

Musketörerna i Sollentuna- Connie don Marco, Niklas Ristarp 

Aktuellt

Ledarskap i arbetsintegrerande sociala företag

Quo Vadis Konferensen 2015, efterdyningar

Rainbow Sweden´s träningsboende har flyttat

Ny hemsida på gång!

Maktmissbruk i socialaföretag

Nej till att landstingen tar över beroende- och missbrukarvården.

Alec Carlbergs artikel tvångsmedel

Remissvar från Rainbow 2012-03-27

Rainbow Sweden har flyttat

Läs Rainbow Swedens diskussionsunderlag om tvångsvård (LVM/LPT)

Följ DN Debatt i missbruksfrågan

Remissvar på Missbruksutredningen SOU 2011-35

Kritisk granskning av Missbruksutredningen i Senaste numret av Socionomen från Rainbow

Ny aktuell bok

Rainbows årsmöte

Rainbows ordförande kritiserar Missbruksutredningens tvångsförslag

Rainbow ny delägare i Situation Sthlm

Sociala företag behöver ej HVB tillstånd, besked från Socialstyrelsen.

Kort information om Hepatit C

Socialt företagande – en välfärdsförnyare?

Internet mot hemlöshet

Convictus konferens – Sprututbyte och andra hälsoinsatser

Rainbow utökar samarbetet med Socialhögskolan i Lund med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Förslag på ny utbildning från Rainbow till Missbruksutredning (SoU 2008:04)

Missbruksutredningen diskussionspromemoria

SOU 2007:2 ”Från Socialbidrag till Arbete”

Promemorian ”Utökad möjlighet till drogkontroll i häkte”

De nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna (2004)

SOU 2004:3, “Tvång och förändring”

Ds 2004:6 Sprutbytesverksamhet för injektionsmissbrukare

Läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende

Förslag för den framtida sprututbytesverksamheten