Medlemsorganisationer


Rainbow har åtta medlemsorganisationer.

Basta Gruppen
”Basta Arbetskooperativ, ideell förening som bedriver näring” var det pampiga namnet som registrerades på dåvarande Patent- och registreringsverket, PRV, hösten 1994 då Basta för första gången slog upp sina portar i den sörmländska kommunen Nykvarn. Målet var då som nu att rehabilitera människor som under långa tider varit borta ifrån arbetsmarknaden, på grund av missbruksproblem och/eller kriminalitet. Tanken vara att de som sökte arbete på Basta skulle påbörja en rehabilitering genom att driva ett kommersiellt framgångsrikt företag. Bastas idéer om rehabilitering genom företagande visade sig vara hållbara och idag har företaget expanderat och utvecklats till en koncern med Basta i Nykvarn som moderföretag.

Idag består Basta Gruppen av:
Basta Nykvarn
Basta Väst AB i Borås och Lerum
Basta Ragnhildsborg – HVB i Södertälje
Basta Underhåll AB i Nykvarn
Yes – Yrkes och entreprenad utbildning i Nykvarn

Mer info: www.basta.se 

Convictus
Convictus i Stockholm är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening som arbetar med hemlöshet, missbruk och hälsa. Föreningen startade 1985 som en stödförening för hivpositiva missbrukare när hivepidemin kom till Sverige. Convictus har idag två dagverksamheter för hemlösa: Bryggan Östermalm och Bryggan Vantör – ett rekreations- och utbildningshus: Convictus Tomtebo – ett hälsocenter för människor ur missbruk: Convictus Hälsocenter http://www.convictus.org/halsocenter/program.html –  ett stödcenter för hemlösa: Convictus Råd & Stöd.
Convictus driver projekten ”HIV i Stockholm” och ”Convictus Hälsopunkt”. Dessa sammantaget har fokus på testning av hiv och hepatit och stöd till hivpositiva hemlösa och människor i riskzonen för att också smittas. Föreningen arbetar mycket med utåtriktad verksamhet, på stan, i hemmen, på sjukhus och institutioner och anordnar konferenser och seminarier. Convictus har en organisation i Estland och en i Ukraina med fokus på missbruk, hiv, hepatit och mänskliga rättigheter. Convictus har ett 90 – konto: 90 05 56 – 2

Mer info: www.convictus.org

Dianova Sverige
Dianova Sverige bedriver vård och behandling av personer med beroendeproblematik.  Vi som arbetar inom Dianova Sverige har många års erfarenhet av behandling av missbrukare och utvecklas ständigt för att möta de behov som uppstår när nya droger och missbruksmönster växer fram.  Vi lägger stor vikt vid samverkan och nätverkande med andra organisationer inom området.

Dianova Sverige erbjuder personer med beroendeproblematik en komplett vårdkedja genom olika faser och inte ett isolerat program.  Del av behandlingen utförs i något av Dianovas behandlingshem utomlands; i Belgien, Italien, Kanada, Portugal, Spanien eller Uruguay.

Mer info: www.dianovasverige.org

Länkarna Huddinge
Sällskapet Länkarna Huddinge bildades 1958. Verksamheten leds av nyktra alkoholister i samverkan med ett nätverk av specialister på beroendefrågor. ”Som du själv har blivit hjälpt ska du hjälpa andra” är föreningens motto. Målsättningen är att hjälpa människor tillfriskna genom kamratstöd och gemensamma aktiviteter och gemenskap.

Länklokalen ”Gula Villan” är öppen alla dagar i veckan året runt.  Där finns TV-rum, internetcafé, biljardbord, bastu och en snickeriverkstad. Varje vardag finns möjlighet att äta såväl frukost som lunch i föreningslokalen . På onsdagarna hålls det kvällsöppet och bjuds mat och aktiviteter som 5-kamp, bingo eller samtal om alkohol- och drogfrågor. Under året görs också ett antal gemensamma utflykter och vid storhelger som jul och nyår anordnas öppna verksamheter.
Vi informerar om vår verksamhet på behandlingshem, sjukhus och tar emot besöksgrupper som är intresserade av vårt arbete att på frivillig väg uppnå drogfrihet.

Mer info: www.huddingelankarna.org

Maskrosföräldrar
Föreningen Maskrosföräldrar har bildads av föräldrar med egen erfarenhet av att våra barn är eller har varit placerade i familjehem pga. vårt eget missbruk och psykisk ohälsa. Vi Maskrosföräldrar menar att ingen förälder har rätt till sina barn, men att alla barn har rätt till sina föräldrar – i den mån det är möjligt. I föreningen har vi även yrkesverksamma som i sin profession har mött problematiken vi möter.

Maskrosföräldrar har tre syften
– att stödja varandra i vårt utsatta och annorlunda föräldraskap – både före, under och efter placering
– att bli en röst i samhällsdebatten
– att vara en kunskapsbank för socionomstudenter, familjehem och socialtjänst, för forskning och politiker m fl.

Mer info: www.maskrosforaldrar.se

Nobba Brass & Nubbe
NBN, är en fritidförening i Stockholm som stödjer människor med tidigare missbruksproblem, med gemenskap och meningsfulla aktiviteter, i en drogfri miljö.  NBN driver caféet Röda Näsan, där man kan äta dagens lunch eller ta en fika till subventionerade priser, och träffa människor med olika erfarenheter och intressen.  Caféet har blivit en populär träffpunkt för ungdomar på Södermalm i Stockholm. Här finns också möjligheter att surfa på nätet eller träna i det välutrustade gymmet. Föreningen är känd för det så kallade Gökotteloppet som går av stapeln under våren. Där deltar elitlöparlag tillsammans med motionärer och kompisgäng. Populära aktiviteter är också gitarrkurser och konstkurser i måleri o teckning likväl som Datakurser för nybörjare. Österländsk sinnesro genom olika Yoga sammankomster.  Föreningen har dessutom ett korpfotbollslag som vunnit många fina priser. Gratis juridisk rådgivning finns för medlemmar. Genom föreningen kan också biljetter fås till olika kultur- sport – och fritidsarrangemang. Gemensamma utflykter till djurparker och andra populära besöksmål.

Mer info: www.nobba.se

Prima Gruppen
Prima Gruppen (f.d. Länkarna Johanneshov) bildades 1992 av tio före detta missbrukare i Kärrtorp, Stockholm. Nästan alla som idag deltar i verksamheten har själva missbrukarbakgrund. För att stödja missbrukare i deras kamp för ett drogfritt liv erbjuder vi arbete, boende och en aktiv fritid under tiden man är verksam i något av våra centra.

Idag består Prima gruppen av:

Krinolinen HVB i Fruängen, Stockholm som är Sveriges största rehabiliteringscentra för människor med missbrukproblem med plats för 100 boende.

Roo Gård, ett kooperativ i Österåker kommun där över 40 personer bor och arbetar i företaget. Där finns verksamheter som bygg och reparation, ridskola, lantbruk och djurhållning, storkök, skogsbruk samt klottersanering.

Flyttverksamheten Länkarna Johanneshov åtar sig transportuppdrag  i hela Sverige och övriga Norden.

Chaufförerna har fått sin körkortsutbildning finansierad av Prima Gruppen. Hög pålitlighet och garanterad nykterhet speglar verksamheten.

Vi skapar en tillvaro som är attraktivare än missbruk.

Mer information på hemsidan www.primagruppen.se.

X-CONS
X-CONS är en ideell organisation där f.d. kriminella och missbrukare hjälper varandra tillbaka in i samhället. Föreningens syfte är att stödja och vägleda kriminella och missbrukare och frigivna till ett hederligt och drogfritt liv. Organisationens största förening är i Stockholm med ca 700 medlemmar och sedan finns det lokala X-CONS föreningar i övriga landet. Även internationellt engagemang med start av X-CONS i andra länder. X-CONS har ca 55 personer engagerade på daglig basis för att hjälpa sig själva och sina bröder och systrar. Föreningen organiserar sociala aktiviteter för medlemmarna och genomför besök på fängelser och häkten samt föreläsningar i skolor mm. X-CONS har tagit ett demokratiskt beslut att tillåta personer med läkemedel ordinerat av läkare, att vistas i lokaler och i verksamheter. X-CONS har samverkansavtal med Kriminalvården i Stockholmsregionen. X-CONS har också starkt tagit avstånd ifrån spel om pengar i lokaler och på verksamheter som X-CONS styr över,det för att många av oss har spel beroende och bör vara rädd om sina pengar. X-CONS har en omfattande verksamhet i Stockholm med ca 45 boenden platser för frigivna fångar och missbrukare. Vi har flera fotbollslag, teater, sysselsättning, firande av högtider, medlemsträffar, boendeverksamhet, Svenska kurser mm. X-CONS arbetar med uppsökande verksamhet i fängelser och erbjuder dem att bli medlemmar och hämtning vid frigivningen. X-CONS arrangerar mötesplatser för anhöriga och barn till intagna och frigivna från fängelser. Ung i X-CONS Stockholm bedriver en omfattande verksamhet med program och aktiviteter som erbjuds till Socialtjänst m.fl.

Mer info: www.x-cons.se