Convictus konferens – Sprututbyte och andra hälsoinsatser


Professor Anneli Uusküla från Tartu Universitetet berättade om Estlands hiv-epidemi.

Professor Anneli Uusküla från Tartu Universitet i Estland föreläste om sitt samarbete med Convictus Estlands sprutbytesprojekt på Convictus konferens ”Sprututbyte och andra hälsoinsatser” den 24 augusti.

Professor Anneli Uusküla från Tartu Universitetet berättade om Estlands hiv-epidemi. I Estland bär över en procent av befolkningen på viruset, och även om antalet nysmittade minskar och fler får behandling står landet inför stora utmaningar. För att få kunskap om målgruppens behov och nå ut med stödprogram lyfte professor Uuskula fram samarbete mellan universitet, myndigheter och frivilligorganisationer som en nödvändig komponent. Slutligen presenterade professor Uuskula forskning som visar hur sprutbytesprogram drastiskt reducerat antalet nysmittade i Tallinn samtidigt som antalet sprutmissbrukare, framförallt unga personer, minskat. 

Aktuellt

Ledarskap i arbetsintegrerande sociala företag

Quo Vadis Konferensen 2015, efterdyningar

Rainbow Sweden´s träningsboende har flyttat

Ny hemsida på gång!

Maktmissbruk i socialaföretag

Nej till att landstingen tar över beroende- och missbrukarvården.

Alec Carlbergs artikel tvångsmedel

Remissvar från Rainbow 2012-03-27

Rainbow Sweden har flyttat

Läs Rainbow Swedens diskussionsunderlag om tvångsvård (LVM/LPT)

Följ DN Debatt i missbruksfrågan

Remissvar på Missbruksutredningen SOU 2011-35

Kritisk granskning av Missbruksutredningen i Senaste numret av Socionomen från Rainbow

Ny aktuell bok

Rainbows årsmöte

Rainbows ordförande kritiserar Missbruksutredningens tvångsförslag

Rainbow ny delägare i Situation Sthlm

Sociala företag behöver ej HVB tillstånd, besked från Socialstyrelsen.

Kort information om Hepatit C

Socialt företagande – en välfärdsförnyare?

Internet mot hemlöshet

Convictus konferens – Sprututbyte och andra hälsoinsatser

Rainbow utökar samarbetet med Socialhögskolan i Lund med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Förslag på ny utbildning från Rainbow till Missbruksutredning (SoU 2008:04)

Missbruksutredningen diskussionspromemoria

SOU 2007:2 ”Från Socialbidrag till Arbete”

Promemorian ”Utökad möjlighet till drogkontroll i häkte”

De nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna (2004)

SOU 2004:3, “Tvång och förändring”

Ds 2004:6 Sprutbytesverksamhet för injektionsmissbrukare

Läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende

Förslag för den framtida sprututbytesverksamheten