Om Rainbow

Rainbow sweden är en sammanslutning av självständiga klientorganisationer som arbetar för att minska missbruk, kriminalitet och social utslagning. Organisationens verksamhet och rehabiliteringserbjudanden bygger på drogfrihet samt värnar om ett brett behandlings- och rehabiliteringsutbud, där hänsyn tas till människors specifika behov.

Stadgar & Verksamhetsplan

Stadgar antagna vid årsmöte och verksamhetsplan för 2012.


Medlemsorganisationer

Rainbow har åtta medlemsorganisationer.


Styrelse

Rainbows styrelsearbete leds av ordförande Staffan Bardach. Övriga ledamöter och suppleanter kommer från Rainbows medlemsorganisationer.


Socialpolitiskt program

Rainbows socialpolitiska program ligger till grund för alla våra verksamheter.


Rainbow Quality System (RQS)

Rainbow använder kvalitetssäkringssystemet RQS, utvecklat inom Rainbow Sweden.