Remissvar och skrivelser

Ledarskap i arbetsintegrerande sociala företag

Intervjuer med ledare i arbetsintegrerande sociala företag.

Maktmissbruk i socialaföretag

AISF och makten av Alec Carlberg, Thomas Fröberg och Cecilia Heule

Alec Carlbergs artikel tvångsmedel

Från Dagens Samhälle 2012-04-27

Remissvar från Rainbow 2012-03-27

Promemorian Vissa skyddsåtgärder inom Statens Institutionsstyrelses verksamhet

Läs Rainbow Swedens diskussionsunderlag om tvångsvård (LVM/LPT)

Vad har Emil i Lönneberga med tvångsvård att göra?

Rainbows ordförande kritiserar Missbruksutredningens tvångsförslag

Debattartikel i Dagens Samhälle 16-2011 av Alec Carlberg.