Aktuellt

Rainbows pressreleaser, skrivelser och remissvar uttrycker Rainbows syn på social-, hälso-, drog- och arbetsmarknadspolitik.

Ledarskap i arbetsintegrerande sociala företag

Intervjuer med ledare i arbetsintegrerande sociala företag.

Quo Vadis Konferensen 2015, efterdyningar

”Narkotikapolitiken och missbrukets vardag” 15 – 16 oktober i Stockholm.

Rainbow Sweden´s träningsboende har flyttat

Grossistvägen 4, 125 30 Älvsjö

Ny hemsida på gång!

Mer information om webbredaktionens arbete.

Maktmissbruk i socialaföretag

AISF och makten av Alec Carlberg, Thomas Fröberg och Cecilia Heule

Alec Carlbergs artikel tvångsmedel

Från Dagens Samhälle 2012-04-27

Remissvar från Rainbow 2012-03-27

Promemorian Vissa skyddsåtgärder inom Statens Institutionsstyrelses verksamhet

Rainbow Sweden har flyttat

Kontoret är nu på plats sedan en tid!