BoendeRainbow kan erbjuda boende för den som vill förändra sitt liv.

Lägenhet

Rainbow Sweden driver sedan 2002 ett träningsboende för människor som önskar förändra sitt liv och kan avstå från att använda narkotika och alkohol under boendetiden. Boendet är öppet för både män och kvinnor, ensamstående eller par. Boendet är endast avsett för personer folkbokförda i Stockholms stad.

Läkemedelsassisterad behandling eller medicinering vid ADHD eller liknande är inget hinder för boende.

Idag har vi 30 lägenheter i SHIS anläggning, Magnus Ladulåsgatan 32 på Södermalm. Lägenheterna är fullt möblerade men inte utrustade med husgeråd, sänglinne, handdukar men om behov finns kan vi erbjuda ett anpassat startpaket till självkostnadspris där allt nödvändigt ingår. Egna möbler får inte tas med då utrymmet är mycket begränsat, men naturligtvis får de boende ta med TV, stereo, dator och liknande.

Efter ett långt missbruk är det ofta många delar i tillvaron som behöver ”repareras”. Tiden på Rainbow är ett bra tillfälle att arbeta med det. Något som, vår erfarenhet visat, har stor betydelse för att kunna skapa en tillvaro utan missbruk är arbete, studier eller någon annan daglig sysselsättning. Ett dagligt ”måste” i tillvaron som ger tydlig struktur och rutiner har visat sig vara till stor hjälp för att få en fungerande drogfri tillvaro och även när ett socialt nätverk ska återetableras med nya kontakter. Struktur och ordning är också till hjälp för att kunna återuppta kontakt med anhöriga och vänner så att fritiden inte blir alltför ensam.

Tillsammans med placerande enhet och klient skapar vi en individuell arbetsplan för boendetiden med tydliga mål. Vi försöker även, om behov finns, hjälpa till att hitta lösningar för arbetsträning, praktik eller annan daglig verksamhet. När du bor på Rainbow har du en kontaktperson som du kan vända dig till om du behöver stöd eller hjälp med olika saker.

Krav på dig som boende

  • Du ska betala hyran i tid.
  • Du ska vara 100 % drog- och alkoholfri (du ansvarar för att dina besökare är det).
  • Du ska ha en hemförsäkring gällande denna adress.
  • Du ska vara anmäld och aktuell (betalat årsavgiften) på bostadsförmedlingen.

Att komma vidare

Då vi inte har försökslägenheter måste boendetiden även användas för planering av det fortsatta boendet, genom tränings-/försökslägenhet via socialtjänsten, med hjälp av egen kötid på bostadsförmedlingen eller på annat sätt.

Viktigt

Användande av alkohol, droger, våld, hot, aktiv kriminalitet eller obetald hyra, var för sig eller i kombination, kan leda till omedelbar uppsägning från boendet.Lägenhetshyran, som den boende betalar, är idag från 4 702: -/månad beroende på lägenhetsyta.Hushållsel ingår i hyran och vi tillämpar en ömsesidig uppsägningstid av hyresavtalet på en månad.Ömsesidig uppsägningstid är en månad.

Kontakt:

boendet@rainbowsweden.se

08-668 41 20 vxl

Verksamheter i Stockholm

Boende
Flytt- & Transporter
Nollpunkten