BoendeRainbow kan erbjuda boende för den som vill förändra sitt liv.

Rainbow Sweden driver sedan 2002 ett träningsboende, boendet är avsett för personer
folkbokförda i Stockholms stad.

VÅRT STÖDBOENDE I ÄLVSJÖ har 26 möblerade lägenheter för dig som vill förändra ditt liv och är beredd att avstå från narkotika och alkohol.
De är till för både dig som kvinna respektive man, ensamstående eller som par.
Lägenheterna är möblerade men INTE utrustade med husgeråd, sänglinne, handdukar m.m. Ett av våra krav är därför att du har med dig utrustning vid inflyttning.

Ingen ska behöva sova på en naken madrass utan täcke och kuddar hos oss! Vi har därför möjlighet att erbjuda ett startpaket till självkostnadspris där allt nödvändigt ingår.
Egna möbler får inte tas med då utrymmet är mycket begränsat men självklart kan du ta med TV, stereo, dator och liknande.

Lägenhetshyran, som den boende betalar själv beror på lägenhetsytan. Hushållsel ingår i hyran.
Vi tillämpar en ömsesidig uppsägningstid av hyresavtalet på en månad.

FÖR ETT FUNGERANDE DROGFRITT LIV krävs en hel del förändring. Vår erfarenhet visar att dagliga rutiner, struktur och ordning ofta är avgörande.Rutiner är också bra när nya sociala nätverk ska byggas när du vill återuppta kontakter med anhöriga och vänner så fritiden får innehåll.
Tiden hos oss är ett bra tillfälle att arbeta med det!

VÅRA STYRKOR – INFORMATION
Tillsammans med placerande enhet och den boende skapar vi en individuell handlingsplan för boendetiden med tydliga mål.
Då Rainbow inte har försökslägenheter ska boendetiden även användas för planering av det fortsatta boendet, genom t.ex. tränings-/försökslägenhet via socialtjänsten, egen kötid på bostadsförmedlingen eller via andra åtgärder.

Vårt boendestöd är individuellt och utformas alltid efter dina behov som vi kartlägger via din RQS-intervju eller som vi får veta under informationsmötet.
Vi försöker, om möjligt, hjälpa till att hitta lösningar för arbetsträning, praktik eller annan daglig verksamhet.

Din kontaktperson har egen erfarenhet av att ta sig ur ett missbruk. Som boende kan du använda dig av det när du behöver stöd och hjälp, det är onödigt att uppfinna hjulet igen!

KRAV FÖR DIG SOM BOENDE – DIN CHECKLISTA

√ Gemensamt informationsmöte – du, vi och socialtjänsten.
√ Hyran ska du betala i tid.
√ Att du under boendetiden är 100 % drog- och alkoholfri (du ansvarar också för att dina besökare är det).
√ All användning av alkohol eller droger, samt all form av våld, hot, aktiv kriminalitet eller obetald hyra, var för sig eller i kombination, kan leda till omedelbar uppsägning från boendet (då gäller ej uppsägningstiden på 1 mån.)
√ Läkemedelsassisterad behandling och mediciner för ADHD är tillåtet. Du ska dock vara väl inställd på din medicin och inte uppvisa någon sk. klinisk påverkan.
√ Du måste ha egen hemförsäkring.
√ Du ska vara anmäld och aktuell (betalat årsavgiften) på Stockholms Stads bostadsförmedling.
√ Du måste vara folkbokförd i Stockholms stad.

KONTAKTINFORMATION

Caroline Eriksson, boendestödjare, 070-876 78 36, caroline.eriksson@rainbowsweden.se
Tomas Berg, verksamhetschef/boendestödjare, 070-876 78 30, tomas.berg@rainbowsweden.se

boendet@rainbowsweden.se

Verksamheter i Stockholm

Boende